Privatlivspolitik

V 1.0 – 4. november 2020

Introduktion

Velkommen til vores Privatlivspolitik i forbindelse med brugen af hjemmesiden www.. Vi respekterer dit privatliv og stræber efter at beskytte dine personlige oplysninger, samt behandle dem i overensstemmelse med de gældende love, inklusiv, men ikke begrænset til, Europa-Parlamentets regulering (EU) 2016/679 fra d. 27. april 2016, der omhandler beskyttelse af personer i forbindelse med databeskyttelse og bevægelsen af denne data, fra Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) – ”GDPR”.

Denne privatlivspolitik vil informere dig om, hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger, efter du har besøgt vores hjemmeside, og oplyser dig om dine privatrettigheder, samt hvordan loven beskytter dig.

 1. Hvem er vi
 2. Den dataansvarlige for Dine Personoplysninger er Pragmatic Play Ltd, der har registreret adresse ved 144 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta (”Virksomheden”, ”VI”, ”Os”, ”Vores”). Formålet med denne Privatlivspolitik er at informere Dig om, hvordan Virksomheden indsamler, behandler, bruger, gemmer og beskytter Dine Personoplysninger, samt Dine rettigheder med hensyn til behandlingen af Dine Personoplysninger.
 3. Ved at besøge Vores Hjemmeside og bruge Vores Tjenester, anerkender Du at have læst og fuldt ud overvejet denne Privatlivspolitik.
 4. Virksomheden anerkender, at Vi ved indsamling af Dine Personoplysninger er bundet af Maltas lovgivning, og at Vi vil behandle Dine Personoplysninger i overensstemmelse med GDPR. For yderligere information eller spørgsmål til, hvordan Vi bruger Dine Personoplysninger, kan Du henvende dig til Vores databeskyttelsesofficer via den følgende e-mailadresse: [email protected].  
 5. Enhver meddelelse, anmodning, forespørgsel eller anden kommunikation, som Du adresserer til Virksomheden, skal sendes med e-mail to [email protected] Al kommunikation, der foretages via e-mail, anses for at være modtaget den følgende hverdag efter afsendelsen.
 • Definitioner

Bogstaver med store forbogstaver i denne politik har den betydning, der er tildelt dem i henhold til GDPR eller vilkårene og betingelserne på denne hjemmeside, og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Derudover gælder de følgende definitioner:

 • Deltageren – har adgang til og anvender Hjemmesiden og indsender, eller ønsker at indse, videoer af deres store gevinster i spil fra Virksomheden (”Dig” eller ”Dine”).
 • Tjenester – de tjenester, der leveres af Virksomheden gennem Hjemmesiden.
 • Emne
 • Denne Privatlivspolitik indeholder de vilkår og betingelser, som Virksomheden følger for at beskytte privatlivets fred for dets Deltagere. Den beskriver de betingelser, hvorunder Vi foretager enhver indsamling og behandling af Dine personoplysninger for at sikre deres sikkerhed og fortrolighed.
 • Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne Privatlivspolitik, når det måtte være hensigtsmæssigt, og eventuelle ændringer vil træde i kraft fra det øjeblik, de fremgår online på Hjemmesiden. Eventuelle væsentlige ændringer af denne Privatlivspolitik vil blive kommunikeret til Dig.
 • Principper for databehandling
 • Vi respekterer fuldt ud Dine grundlæggende rettigheder og betragter beskyttelse af Dine Personoplysninger som en prioritet. Derfor følger Vi følgende grundlæggende principper, når Vi behandler Dine Personoplysninger:
  • Vi sender kun Dine Personoplysninger til lovlig og retfærdig behandling, og Vi opretholder fuld gennemsigtighed i forhold til den måde, Vi håndterer Dine Personoplysninger på;
  • Vi indsamler og behandler kun Dine Personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål, som beskrevet i denne Privatlivspolitik, og Vi behandler dem ikke yderligere på nogen måde, der er uforenelig med disse formål;
  • Vi behandler kun Dine Personoplysninger i det omfang, der er nødvendigt og passende til det formål, hvortil de indsamles;
  • Vi gør en rimelig indsats for at sikre, at Dine Personoplysninger er korrekte, og hvor det er nødvendigt, opdateret med hensyn til behandlingens formål, mens Vi tager alle rimelige foretag for straks at slette eller dette dem i tilfælde af unøjagtighed;
  • Vi behandler Dine Personoplysninger på en måde, der garanterer deres sikkerhed ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
 • Generelt overholder Vi alle gældende lovbestemte forpligtelser som Dataansvarlig for Dine Personoplysninger.
 • Typer af indsamlede personoplysninger

Virksomheden indsamler og behandler følgende Personoplysninger:

 • Personlige oplysninger nødvendige for at indsende videoer:
  • E-mailadresse
  • Brugerens land
  • Brugerens navn
 • På tidspunktet for Din adgang og brug af Hjemmesiden:
  • IP-adresse
  • Deltagerens enhedsdata
  • Generelle kommunikationsdata
  • Oplysninger om brugerpræferencer vedrørende Hjemmesiden
  • Aller andre Personlige Oplysninger, som er givet af Dig i løbet af Din interaktion med Os.
 • Formål og juridisk grundlag for databehandling

Virksomheden kan behandle Dine Personoplysninger for at opfylde sine forpligtelser i henhold til Vilkårene og Betingelserne og for at overholde sine juridiske forpligtelser til følgende formål:

 • Administration og udviklingen af Hjemmesiden
 • Skabe en bedre brugeroplevelse;
 • Opdagelse, efterforskning og forebyggelse af ulovlige aktiviteter og beskyttelse af Dine rettigheder og Virksomhedens rettigheder;
 • Indsamling, behandling og udførelse af statistisk og anden forskning og analyse af information til forbedring af Hjemmesiden og Tjenesterne;
 • Bekræftelse af overholdelse af Hjemmesidens Vilkår og Betingelser, som Virksomheden kan implementere på Hjemmesiden fra tid til anden.

Virksomheden må kun behandle Dine Personoplysninger med Dit lovlige samtykke til følgende formål:

 • Med henblik på kommerciel kommunikation, markedsføring og reklame for Vores Tjenester eller tredjepartstjenester via SMS, telefon, e-mail, internet, fax, mail, sociale medier og/eller andre relevante kommunikationsmidler.
 • Til personificerede markedsundersøgelser og/eller analyseformål or bedre at forstå dine behov, præferencer, interesser, oplevelser og/eller vaner som forbruger.

Du har når som helst ret til at tilbagetrække Dit samtykke til Vores behandling af Dine Personoplysninger i skrift til Vores kontaktoplysninger, der er nævnt i denne Politik. Tilbagetrækning af Dit samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen af Dine Personoplysninger inden tilbagekaldelsen.

 • Datamodtagere
 • Behandlingen af Dine Personoplysninger af Vores Databehandlere sker under en kontrakt, der tvinger Databehandlere til det samme niveau af databeskyttelse, der leveres under denne Privatlivspolitik.
 • Vi vil ikke videregive Dine Personoplysninger til tredjeparter udenfor Den Europæiske Union. I tilfælde af at sådan en dataoverførsel finder sted, vil Vi tage alle rimelige forholdsregler for at sikre, at Dine Oplysninger behandles så sikkert, som det er indenfor EU og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik og gældende lovgivning. Derudover opdaterer Vi denne Privatlivspolitik for at afspejle den grænseoverskridende dataoverførsel og de relevante sikkerhedsforanstaltninger for Dit privatliv.
 • I tilfælde af, at Vi kræves af en domstol eller anden administrativ myndighed i henhold til en undersøgelse vedrørende ulovlige aktiviteter, såsom hvidvaskning af penge og i ethvert andet tilfælde Vi er juridisk forpligtede til at gøre det, kan Virksomheden overføre Dine Personoplysninger til de offentlige myndigheder i det omfang, der er specificeret i den gældende lovgivning.
 • Datasikkerhed og fortrolighed
 • For at sikre korrekt brug og integritet af Dine Personoplysninger og for at forhindre uautoriseret eller utilsigtet adgang, behandling, sletning, ændring eller anden brug, anvender Virksomheden passende interne politikker og møder alle relevante organisatoriske, tekniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, samt tekniske standarder i overensstemmelse med gældende love og regler.
 • Virksomhedens behandling af Dine Personoplysninger foregår på en måde, der sikrer fortrolighed og sikkerhed under hensyntagen til den seneste udvikling, implementeringsomkostninger og naturen, omfanget, konteksten og formålene med behandlingen, samt risiciene for dine rettigheder og friheder, der er anvendelige under enhver omstændighed.
 • Dine Personoplysninger behandles udelukkende af autoriseret personale i Virksomheden, der er bundet af strenge forpligtelser til fortrolighed.
 • Opbevaring af personoplysninger
 • Vi opbevarer Dine Personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de relevante formål med behandlingen, der er forklaret i denne Politik, i overensstemmelse med principperne for Dataminimering og Lagringsbegrænsning.
 • Virksomheden kan desuden opbevare Dine Personoplysninger efter udløbet af de relevante behandlingsformål i følgende begrænsede tilfælde:
 • I tilfælde af, at der er en juridisk forpligtelse i henhold til en relevant lovbestemmelse.
 • I tilfælde af krav mod virksomheden, så længe det er nødvendigt at forsvare Vores rettigheder og legitime interesser for enhver kompetent domstol og enhver anden offentlig myndighed.
 • Efter opbevaringsperioden slettes Dine Personoplysninger fra vores databaser og systemer.
 • For mere information om opbevaring af data i forbindelse med specifikke Personoplysninger, bedes du venligst kontakte os på [email protected].
 1. Dine rettigheder

Du har ret til:

 • At anmode om adgang til Dine Personoplysninger og oplysninger relateret til deres behandling og få en kopi deraf.
 • At anmode om berigtigelse af eventuelle unøjagtigheder eller nogen af dine manglende Personoplysninger.
 • At anmode om sletning af Dine Personoplysninger.
 • At anmode om begrænsning af behandlingen af Dine Personoplysninger i tilfælde, der er udtrykkeligt foreskrevet i loven.
 • At anmode om overførsel af Dine Personoplysninger til en anden Dataansvarlig i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format.
 • At gøre indsigelse mod behandlingen af Dine Personoplysninger i tilfælde, der er udtrykkeligt foreskrevet i loven.
 • At gøre indsigelse mod en beslutning truffet udelukkende på basis af automatiseret behandling, herunder profilering, som har indvirkning på Dig eller i væsentlig grad påvirker Dig.
 • Eventuelle anmodninger, der er relevante for ovenstående afsnit 10.1, skal adresseres skriftligt til [email protected].
 • Vi vil svare på Dine anmodninger indenfor en (1) måned fra modtagelsen. Efter forudgående varsel kan denne periode om nødvendigt forlænges med yderligere to (2) måneder med hensyntagen til anmodningens kompleksitet og antallet af andre ventende anmodninger. I tilfælde af afvisning af Din anmodning, vil Vi give en relevant begrundelse.
 • Hvis Din anmodning ikke opfylder kravene indenfor den gældende lov, forbeholder Vi os retten til enten: (a) at pålægge et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger ved at give oplysningerne eller kommunikere eller udføre den anmodede handling, eller (b) afvise Din anmodning.
 • Hvis der er tvivl om identiteten på den person, der indsender anmodningen, forbeholder Vi os retten til at anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte identiteten.
 • Hvis Dine rettigheder krænkes, har Du ret til at indgive en klage til kontoret for informations- og databeskyttelse på følgende websted  https://idpc.org.mt/
 1. Dine forpligtelser
 2. Ved at bruge Vores Hjemmeside og ved at give Dine Personoplysninger, anerkender Du, at Du er forpligtet til at give Dine faktiske, nøjagtige og komplette oplysninger, som Virksomheden har anmodet om. Desuden skal Du informere Os om ændringer i Dine oplysninger for at sikre, at de holdes opdaterede og nøjagtige.
 3. Hvis det viser sig, at Du overtræder Dine forpligtelser, eller hvis Vi har rimelig mistanke om, at de oplysninger Du giver er falske eller ufuldstændige eller på nogen måde i strid med gældende lovgivning eller denne Privatlivspolitik, bevarer Vi retten til at afvise Din ansøgning om oprettelse eller at suspendere eller lukke Din konto straks uden forudgående varsel. I dette tilfælde har Du ingen ret til kompensation på grund af afvisning af Din ansøgning eller suspension eller opsigelse af Din konto.
 1. Cookies
 2. Vores Hjemmeside anvender Cookies. For mere information, besøg venligst vores Cookiepolitik.
Deltag i Social Tournaments for at vinde rigtige pengepræmier!
Månedlig turnering
6,000€
Præmiepulje
Slutter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Ugentlige finaler
2,000€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
200€
Præmiepulje
Slutter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
200€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
350€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
200€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
200€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
350€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Daglig
200€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Speciel
200€
Præmiepulje
Starter om
Dage
Timer
Minutter
Sekunder
Se mere
22
flere
turneringer!
Social Tournaments er et gratis socialt casino, hvor spillere kan teste vores spil, før de beslutter sig for at spille dem for rigtige penge hos B2C operatører med licens. Spillere kan ikke spille, hvis det er ulovligt at spille gratis spil med rigtige gevinster. Socialtournaments.com har ikke licens.
Seneste nyheder

Vi anvender Cookies for at give dig din bedste oplevelse på vores hjemmeside. Vi kan dele information om din brug af vores hjemmeside med analytiske partnere, der potentielt sammenfører det med anden information, som de har fået adgang til via dit brug af deres servicer. Ved at klikke på ‘Accept’ eller ved at fortsætte på hjemmesiden uden at ændre dine indstillinger, giver du samtykke til at modtage alle de Cookies, som vi anvender på vores hjemmeside. Du kan på hvilket som helst tidspunkt ændre dine indstillinger for Cookies.

Accepter